сряда, 23 януари 2019 г.

Фирма ГенСофт ЕООД стана член на БСК

На 23 януари 2019 фирма ГенСофт ЕООД стана член на Българската стопанска камара.

На заседедание на новия управителен съвет на БСК бяха приети и нови членове - представители на различни браншове от българския бизнес.

Фирма ГенСофт ЕООД бе представена от своя управител Пламен Иринчев, който изложи своите мотиви за присъединяване към най-популярния съюз на бизнеса в България.
снимка БСК

Българската стопанска камара (БСК) е неправителствена организация, създадена през 1980 година и е официално призната за представителна организация на работодателите в България.

БСК се стреми да е отговорен партньор на държавата в областта на икономическата политика като защитава интересите на българските индустриалци чрез принципен социален диалог.   
снимка БСК

Новият председател на Българската стопанска камара г-н Радосвет Радев приветства новите членове.

БСК е обединител на фирми и лица, готови да работят за устойчива бизнес среда и създаване на условия за ускорен икономически растеж в България: стабилно законодателство, прозрачно управление, ограничаване на нелоялната конкуренция и съхраняване на българското производство, премахване на нормативната несигурност,административния натиск и поощряване на предприемачеството.
Визията и целите на Българската стопанска камара - съюз на бългаския бизнес са дефинирани в устава на БСК, който се приема от всички членове, готови да работят за развитие на човешките ресурси и изграждане на свободно, справедливо и съпричастно общество.

За фирма ГенСофт ЕООД е чест и отговорност да се присъедини към браншовите организации на стопанската икономика в България и да даде своя принос за просперитет на малките и средни български предприятия чрез предоставяне на софтуерни продукти за управление на бизнеса на международно ниво.