вторник, 15 март 2011 г.

ГенСофт стартира нова услуга


ГенСофт ООД предлага на Вашето внимание новата си услуга цялостно счетоводно обслужване. 
Услугата  включва:

1. Организиране на счетоводната отчетност, като се започне от и се премине през регистрацията на възникналите в процеса на работа счетоводни операции. 
2.Годишно приключване на финансовата година съгласно НСС. 
3.Административно и счетоводно отчитане на възникналите трудови и извънтрудови правоотношения. 
4.Данъчно представителство – ние си поставяме за цел да бъдем свързващото звено между нашите клиенти и данъчната администрация, което включва следене на нормативните срокове за данъци и декларации, представителство и защита на клиентите ни пред НАП и  НОИ.
5. Административно обслужване, което включва подготовка на документи и представянето им пред Търговски регистър, Комисия за защита на личните данни, Инспекция по труда и др. институции.
6. С цел да осигурим спокойствието на  нашите клиенти ние се ангажираме с допълнителни административни услуги: събирането на документите от офисите на клиентите, интернет банкиране, изготвяне на договори и други подобни.

  Нашата цел е да намалим Вашите разходи, да Ви спестим време и нерви, за да насочите усилията си към успешното управление на Вашия бизнес.