четвъртък, 6 януари 2011 г.

Защо ERP система?


Ръководствата на все повече български компании осъзнават нуждата от внедряване на ERP система.

Основното качество на ERP системите е, че те са не просто средство за решаване на текущи проблеми, а основа за дългосрочно развитие на бизнеса. Te са един от инструментите, които могат да помогнат на фирмата да се развива по-добре и по-успешно в една трудна икономическа среда – ако се постигнат по-ефективни и бързи процеси, по-бърза и качествена информация и повече детайли, които тя съдържа. Казано с една дума  - ефективност - това е може би най-важният проблем, който решават ERP системите в условията на финансова криза и нестабилност.

Бизнес системите от клас ERP се оказват печеливши, защото имат свойството изцяло да реорганизират процесите в една компания, да премахват излишното губене на време, да подобрят управлението на финансовите, материалните и човешките ресурси и в крайна сметка да увеличат значително нейната ефективност.

ERP системата позволя да се работи винаги с актуални и точни данни, да се обменя информация и да се генерират подробни справки и отчети. Това подобрява комуникацията в организацията и позволява на мениджмънта да взема стратегически решения, базирани на надеждни данни.

Системата работи с една база данни, в реално време. Информацията се въвежда еднократно и е достъпна за всички, а чрез задаването на права за достъп всеки борави само с тази информация, която му е нужна.
Като цяло интегрираните  системи за управление на бизнеса  ни дават предимство пред конкуренцията, снижават разходите за реализиране на дадена сделка, намаляват значително вложените средства за складови запаси посредством по-доброто планиране  и най-важното - дават ни реална представа и визия  на всички аспекти на фирмата.


вторник, 4 януари 2011 г.

Отчет на благотворителната кампания "Заедно за Българската Коледа"

Скъпи приятели,

промоцията "Заедно за  Българската Коледа" приключи. С общи усилия събрахме 4355 лева.
Искрено благодарим на всички наши клиенти и приятели, които ни подкрепиха в начинанието, за да успеем заедно да постигнем този резултат.
Това показва, че трудът ни както по кампанията, така и по развитието на продуктите ни не е бил напразен.

GenSoft пожелава щастие, здраве и успешна 2011г. на всички Вас!