сряда, 3 август 2011 г.

Възможност за внедряване на ERP и CRM системи на много по-достъпна цена с европейски средства


Стартира откритата процедура за кандидатсване за проекти „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията.“

България като  член на европейската общност  има достъп до европейските фондове по различни оперативни програми. По Оперативна програма "Конкурентоспособнoст" европейската общност е заделила 988 000 000 евро за периода до 2013 г. 

ОП "Конкурентоспособност" насърчава постигането на технологична модернизация на предприятието, подобряване на технологиите на управление посредством внедряването на  ERP и CRM системи, предоставяне на достъп до професионални  консултантски и информационни услуги за бизнеса, намаляване на енергоемкостта и  повишаване на разнообразието на енергийни източници, укрепване на производственият капацитет  и достъпа до пазари чрез използване на предимствата на бизнес кооперирането.

Краен срок за набиране на проектни предложения по тази програма е: 28.09.2011 г.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по настоящата Схема e максимум 391 166 лева.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 75% от допустимите общи разходи.

GenSoft Bizzio ERP е проектиран за клиенти с големи изисквания към обслужващия ги софтуер. В основата му е философията, че той трябва да се нагажда към клиентите, а не те към него. Изграден е на базата на така наречената Lego архитектура, позволяваща максималното му персонализиране към нуждите на съответния клиент. При създаването му са използвани най-модерните технологии на Microsoft

Bizzio бе удостоен със Златен медал и диплом от Международния Технически Панаир – Пловдив за „най-иновативна ERP и CRM система”.

Включването на ERP и CRM системи в оперативна програма “Конкурентоспособност” ще даде възможност на голяма част от нашите клиенти да се сдобият със съвременен интегриран софтуерен продукт, финансиран до голяма степен от европейските фондове. 

Основен фактор за спечелването на проект по ОП "Конкурентоспособнoст" е много доброто познаване на процедурата за кандидатстване, както и правилното попълване на документите.
Ние работим с най-добрите европейски консултанти с множество спечелени и одобрени вече проекти. Изборът на подходящата консултантска агенция увеличава многократно шансовете ви за спечелването на проект и ви дава възможност да внедрите Bizzio ERP със значително по-малко разходи.