вторник, 13 септември 2011 г.

Връзка на складовата програма MoneyWorks със системата за електронен обмен еXite

Фирма  GenSoft, един от основните доставчици на системи за управление на бизнеса у нас  предлага на своите многобройни  клиенти, ползващи продукта   GenSoft  Money Works възможност за връзка с една от най-популярните и използвани системи за електронен обмен на данни    еXite, чиито представител за България е фирма   „Аксиор ООД” .
Екран за настройка и импорт на поръчки


За да ползвате тази нова функционалност на нашия продукт е необходимо да регистрирате Вашата фирма с помощта на един от двата модула еXite Web Client или eXite Trade IT  и да попълните номеклатурата (или частта от нея, която ще ползвате) за връзка с останалите фирми работещи с тази система. 

eXite® позволява да бъдат обменяни над 40 от най-важните търговски документи като: Фактура, Поръчка, Потвърждение на доставка, Извлечение от сметка, Нареждане за експедиция, Платежни документи и др. между търговските партньори, банките и държавната администрация.

Процесът за работа със системата  е следния:

В модул „ПОРЪЧКИ” на GenSoft MoneyWorks се извършва настройката на системата и импортирането на клиентските поръчки.

Поток от документи
 • ORDER   - клиентска поръчка
 • DESADV - потвърждение на поръчката
 • RECADV - потвърждение на доставката
 • INVOICE - фактура
 Попълват се следните параметрите:

 1. Склад за поръчка – предвидена е възможност за избор на списък от складове. Ако е избран повече от един склад, за всяка стока се записва склада в който тя се намра .
 2. Характеристика на документ
 •         Номер на заявка
 •         Дата на заявка
 •         Номер на DESADV
 1. Начин на плащане
 2. Път
 •          За Импорт – от къде да се четат пристигналите поръчки
 •          За Експорт – къде да се създават файловете за обмен
 1. Номер на последния DESADV документ - последния изпратен от Вас документ за потвърждение на поръчката
 2. Срок за изпълнение на поръчката  –  тъй като, това поле не е задължително и може да не е попълнено от клиента, изпратил ни поръчката, се задава срок за изпълнение по подразбиране. 

 Самата връзка между  
GenSoft MoneyWorks и еXite е следната:

 1. Клиента изпраща документ ORDER.
 2. Създава се клиентска поръчка в MoneyWorks и се генерира автоматично DESADV.
 3. Клиента изпраща документ RECADV - служител на фирмата нанася в съответнaтa клиентскa поръчкa корекции, ако получените стоки и количества не съответстват на заявените.
 4. Клиентската поръчка се обръща в продажба.
 5. Задава се номер и дата на фактура.
При запазване на документа автоматично се генерира INVOICE.При импорта на поръчки търсенето се извършва по:
 •          поле „КОД” за наша фирма и клиент
 •          поле „БАРКОД” за стока

За да работи коректно системата е необходимо информацията да съответства на подадената от Вас към система еXite.
За всяка поръчка импортирана чрез тази функционалност се ивършва проверка за дублиране, за да се предотврати повторно записване на една и съща информация.
Ако възникнат проблеми по време на операцията, те се записват във Log файл и се визуализират на екрана.