вторник, 13 ноември 2018 г.

Информация от НАП относно НАРЕДБА Н-18 за подмяната на касовите апарати и лицензирания софтуер за продажби

Националната агенция по приходи е публикувала официална информация относно Наредба Н18
През септември 2018 г. беше обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. 
Промените са свързани с  отчитането на продажбите /сторно операциите/ в търговските обекти, с въвеждането на изисквания към софтуерите за управлението им,  към производителите/разпространителите и ползвателите на такъв софтуер, както и  към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.
На сайта на НАП е публикувано:

Наредба Н-18
Основни промени в Наредба Н-18
Срокове по Наредба Н-18

Често задавани въпроси и отговори за смяна на касовите апарати - ново
Какво е софтуер за управление за продажбите в търговски обект (СУПТО) - ново
Въпроси и отговори относно СУПТО - ново

Информацията е полезна заради систематизирането на конкретните срокове и обяснение на основните промени  в Наредба Н-18

В рубриката "Често задавани въпроси" са коментирани конкретни казуси на запитвания от граждани и фирми относно прилагането на Наредба Н-18 и е полезно четиво за ориентиране в необходимите промени.
Много реални казуси от бизнеса и търговските операции при продажбите очакват разяснения в предстоящите срещи, които обещават като информационна кампания от НАП

Днес търговските фирми получиха уведомителни писма по електронната поща за предстоящата смяна на касовите апарати и необходимостта от работа с лицензиран софтуер за извършване на продажби в брой (Не е спам!!)