понеделник, 7 януари 2013 г.

Топ 10 на новостите в складовата програма MoneyWorks

Складовата програма GenSoft MoneyWorks непрекъснато се обновява - всеки месец излиза бюлетин с новостите за изминалия месец във форума на ГенСофт.
В раздел "Новини и последни доработки" се публикуват съобщения с направените подобрения, а на клиентските компютри при стартиране на програмата в рупора се анонсират.

Важното е клиентите да се информират своевременно за новите версии на складовата програма.

Ето най-популярните доработки с общо предназначение през изминалата година:
 1. Функционалност в модулите СТОКООБОРОТ и ФАКТУРООБОРОТ позволява избраните филтри да се записват като предефинирани справки под някакво значещо име / напр."Месечен оборот по обекти"/
 2. В модул ЦЕНОВИ ЛИСТИ И СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ е дадена възможност да се указва за даден клиент да пазарува по най-изгодната за него цена.
 3. Смесеното плащане в модул ПРОДАЖБИ в Win и Web версията е  важна възможност за търговските обекти да приемат плащания с карта/една или повече/, ваучер и в брой и това да се указва обобщено в самата продажба. А сумите от отделните видове плащания да се отразяват при издаване на касова бележка и фактура.
 4. Добавеното дублиране на стоки в НОМЕНКЛАТУРА позволява еднотипни стоки като цени и характеристики да се въвеждат много бързо.
 5. Възможност за групиране на клиентите и дефиниране на права на достъп до конкретни групи, т.е. ограничаване на служителите от Варна да не виждат клиентите и сделките на софийския офис.
 6. Контролират се сделките на всички подчинени фирми, когато главната им фирма има забрана за сделки при просрочие - важно за клиенти работещи с търговски вериги
 7. Добавен буфер за данни - дава се възможност един или няколко документа да се копират в буфера за данни, и оттам да се добавят  - подходящ за клиенти с няколко фирми да могат да прехвърлят стоки от една към друга с фактури.
 8. Заключване на периоди - забранява създаване, изтриване, редактиране на документи в даден период
 9. Системен дневник, в който се записват промените при редакция
 10. Сливане на ревизии - активизира се операция от администратора на системата, която позволява да се обединят ревизиите на няколко екипа- важно за всички големи складове

  Общият брой на всички доработки с общо предназначение през изминалата година е над 50 и е трудноемко да се опишат всичките. В продуктовия блог на складовата програма MoneyWorks ще се описват най-важните и най-интересните от тях, а фирменият форум на ГенСофт е подходящо място за въпроси,дискусии и клиентски препоръки.

  Фирма ГенСофт изработва и индивидуални доработки на складовата програма MoneyWorks по заявка на клиенти, с които да се подобри ефективността на тяхната работа. През изминалата година бяха удоволетворени желанията над 100 специфични клиентски доработки.

  На националния номер 07001 93 93 можете да се  информирате дали вече има специфичната  фунционалност, която ви е нужна. 
  И непременно да си направите абонамент за новите версии на складовата програма MoneyWorks, с който получавате всички доработки с общо предназначение - заяви Пламен Иринчев, търговски директор на ГенСофт.