понеделник, 24 януари 2011 г.

Bizzio – иновативност във всичко

GenSoft стартира внедряването на Bizzio в БулстарсGenSoft стартира внедряването на нейният водещ продукт Bizzio ERP в централния офис и веригата магазини на фирма  Булстарс. Фирмата притежава веригите Tempo Sport и Tempo Casual с повече от 40 търговски обекта  в 18 града в България с общо над 300 служители.

За клиента от особена важност са организирането и финансовото менаджиране на десетките свои магазини, функционалността на обслужващата го ERP система, както и възможността тя да бъде пригодена към неговите конкретни нужди .

GenSoft Bizzio е иновативна ERP система от ново поколение, създадена на базата на нашия дългогодишен опит, проектирана в най-пълна степен да обслужва интересите на бизнеса. Предназначена е за клиенти с много големи изисквания към обслужващия ги софтуер.
Неслучайно продуктът бе удостоен със златен медал от Международният Технически Панаир – Пловдив 2010 за най-иновативна ERP система.

Bizzio е изграден на базата на така наречената Lego архитектура, позволяваща максималното му персонализиране към нуждите на съответния клиент,  с две от ключовите технологии на Microsoft – .Net и Silverlight. Навсякъде програмата изглежда и се държи по един и същи начин. Това показва голямата мобилност и многоплатформеност на продукта, толкова необходима на клиенти, при които бизнес процесите са динамични и се развиват на много нива.

Друга голяма иновативност в GenSoft Bizzio е проектирането му около Web services. Това означава теоритически, че всеки потребител на системата може да я развива без наше участие или трети страни да предлагат допълнителни Plug-in-и към програмата ни.

Модулът Busy Manager е друга иновативна черта  в GenSoft Bizzio. Идеята за създаването му тръгва от факта, че във всяка фирма протичат различни по брой и вид бизнес процеси. Ето защо в програмата  е разработена система, „наблюдаваща” всичко протичащо във фирмата и разпределяща задачите между служителите.

Други много практични и иновативни предимства на продукта са изключително богатия потребителски интерфейс и мултимедийни възможности, неговата многоезичност и голямата му надеждност и сигурност.

Няма коментари:

Публикуване на коментар